Organizator: Kręgielnia Rondo

I. Zasady ogólne:

 1. Zawody podzielone są na trzy grupy nazywane ligami: SUPERLIGA, I LIGA oraz II LIGA.
 2. Przynależność do grupy ligowej określana jest na podstawie umiejętności wykazanych miejscem uzyskanym w ligach rozgrywanych w latach poprzednich.
 3. Drużyny zgłaszane do Stargardzkiej Ligi Bowlingowej po raz pierwszy rozpoczynają zawody od udziału w lidze II.
 4. W skład drużyny mogą wejść zarówno zawodniczki jak i zawodnicy.
 5. Drużyna występuje w jednolitych strojach (cztery koszulki z taką samą kolorystyką ,widniejącą nazwą drużyny w przypadku braku nazwy drużyny, cztery koszulki z jednolitą kolorystyką ) .Drużyna nie posiadająca jednakowych strojów ukarana zostanie odjęciem 150 punktów z sumy wszystkich punktów przyznanych za zbicie kręgli. Obowiązkowe jest obuwie do gry w kręgle. Osoba nie posiadająca odpowiedniego obuwia nie zostanie dopuszczona do rozgrywania meczu ligowego.
 6. Każda drużyna składa się z czterech graczy (możliwe jest zgłoszenie dwóch graczy rezerwowych).
 7. Drużynę do rozgrywek zgłasza w recepcji Kręgielni „RONDO” kapitan zespołu. Każda drużyna zobowiązana jest do podania swojej nazwy oraz składu.
 8. Drużyna zostaje zakwalifikowana po wniesieniu opłaty startowej w wysokości: 600 zł za rundę przed rozegraniem pierwszego spotkania.

II. Zasady rozgrywania rozgrywek ligowych

 1. Rozgrywki zostaną podzielone na dwie rundy: I runda – wstępna oraz II runda – rewanżowa
 2. Rozgrywki zostaną rozegrane systemem zmiennych torów, każdy z każdym ,,mecz i rewanż”.
 3. Zawody ligowe będą rozgrywane zgodnie z harmonogramem ustalonym po przyjęciu zgłoszeń.
 4. Dopuszcza się przełożenie tylko jednego spotkania ligowego pod warunkiem wyrażenia zgody przez drużynę, z która to spotkanie miało być rozegrane oraz dokonaniu opłaty 220 zł (do wykorzystania na barze w dniu meczu)
 5. Drużyna która nie stawi się na pojedynek ligowy przegrywa przez walkower, natomiast drużyna przeciwna rozgrywa sama kolejkę ligową z zaliczeniem wyniku 8:0 a wynik punktowy zaliczony będzie do sumy punktów drużyny.
 6. Drużyna, która spóźni się na pojedynek ligowy tak, że drużyna przeciwna rozpoczęła już rozgrywanie pierwszej rundy, zobowiązana jest poczekać do końca rozpoczętej rundy i przystąpić do gry od rundy następnej. Za rozegraną grę na którą drużyna się spóźniła otrzymuje 0 punktów.
 7. Pojedynek ligowy rozgrywany jest przez czterech zawodników wpisanych do protokołu. Dozwolona jest jedna zmiana gracza, w dowolnym momencie trwania spotkania ligowego.
 8. Dopuszcza się rozegranie pojedynku ligowego przez zespół trzyosobowy.
 9. Jeden pojedynek ligowy to seria trzech gier rozgrywanych równocześnie przez drużyny na sąsiednich torach, systemem zmiennych torów.
 10. Przed rozpoczęciem rozgrywek następuje losowanie torów.
 11. Przed rozpoczęciem kolejki ligowej ma miejsce rozgrzewka, która trwa 10 minut.
 12. Pojedynek ligowy nie może zostać rozegrany przez drużynę, która reprezentowana jest przez dwóch zawodników. W takiej sytuacji przyznawany jest walkower drużynie przeciwnej.
 13. Zawodnik, w trakcie jednej edycji rozgrywek może reprezentować wyłącznie jeden zespół, w którym rozegrał mecz ligowy. Jeżeli zawodnik zgłoszony przez drużynę jako rezerwowy nie rozegrał meczu ligowego, może wystąpić w drużynie innej niż ta w której był pierwotnie zgłoszony. Przez rozegranie meczu ligowego rozumie się wykonanie choćby jednego rzutu w meczu ligowym.
 14. Jeżeli w drużynie wystąpi nieuprawniony zawodnik , zostanie ona ukarana odjęciem punktów uzyskanych przez tego zawodnika w każdej z gier.

III. Klasyfikacje SUPERLIGI

 1. W ramach ligi wystąpi 6 zespołów czteroosobowych.
 2. Zawodnicy rywalizować będą w klasyfikacji zespołowej oraz w klasyfikacjach indywidualnych.
 3. W ramach klasyfikacji zespołowej drużyny rywalizują o:
  – drużyna, która na koniec rozgrywek zajmie 1. miejsce otrzymuje tytuł Mistrza Ligi puchar oraz nagrody.
  – drużyna, która na koniec rozgrywek zajmie miejsce 6 zostaje zdegradowana do I LIGI.

IV. Klasyfikacje I LIGI

 1. W ramach ligi wystąpi 6 zespołów czteroosobowych.
 2. Zawodnicy rywalizować będą w klasyfikacji zespołowej oraz w klasyfikacjach indywidualnych.
 3. W ramach klasyfikacji zespołowej drużyny rywalizują o:
  – drużyna, która na koniec rozgrywek zajmie 1. miejsce uzyskuje awans do Superligi oraz otrzymuje pamiątkowy puchar.
  – drużyna, która na koniec rozgrywek zajmie miejsce 6 zostaje zdegradowana do II LIGI.

V. Klasyfikacje II LIGI

 1. W ramach ligi wystąpi 6 zespołów czteroosobowych.
 2. Zawodnicy rywalizować będą w klasyfikacji zespołowej oraz w klasyfikacjach indywidualnych.
 3. W ramach klasyfikacji zespołowej drużyny rywalizują o:
  – drużyna, która na koniec rozgrywek zajmie 1. miejsce uzyskuje awans do I Ligi oraz otrzymuje pamiątkowy puchar.

W ramach klasyfikacji indywidualnej w każdej z lig zawodnicy rywalizują o:
– najskuteczniejszego zawodnika ligi – o tytule decyduje najwyższa średnia punktów uzyskanych w rozegranych meczach. W klasyfikacji końcowej wezmą udział zawodnicy, którzy rozegrali minimum 7 z zaplanowanych 22 spotkań ligowych. Zwycięzca rywalizacji otrzyma tytuł Najskuteczniejszego Zawodnika Ligi oraz puchar .
– Puchar SUPER GAME – nagroda, którą wywalczy zdobywca największej liczby punktów w jednej grze ligowej.

VI. Punktacja

 1. Pojedynek ligowy punktowany jest w sposób następujący:
  – Zwycięstwo w jednej grze – 2 punkt meczowy dla zwycięzcy, 0 punktów meczowych dla pokonanego .
  – Remis w jednej grze – po 1 punkcie meczowym dla obydwu drużyn.
  – Drużyna która zdobędzie w całym meczu więcej punktów za zbite kręgle –otrzymuje dodatkowo 2punkt meczowy.
 2. O zwycięstwie w jednej grze decyduje suma wyników uzyskanych przez wszystkich (czterech) zawodników drużyny w danej grze.
 3. O zwycięstwie w pojedynku ligowym decyduje suma punktów meczowych zdobytych przez drużynę.

VII. Postanowienia ogólne

 1. Rozgrywki mają charakter amatorski.
 2. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane przez organizatorów.