Organizator: Kręgielnia Rondo

I. Zasady ogólne:

1. Liga składa się z 12 drużyn, 3 osobowych.
2. O udziale w Lidze decyduje kolejność opłacenia wpisowego, które wynosi 1000zł .
3. W skład drużyny mogą wejść zarówno zawodniczki jak i zawodnicy.
4. Drużyna występuje w jednolitych strojach. Zawodnik nie posiadający jednolitego stroju ukarany zostanie odjęciem 20 punktów z każdej rozegranej gry. Obowiązkowe jest obuwie do gry w kręgle. Osoba nie posiadająca odpowiedniego obuwia nie zostanie dopuszczona do rozgrywania meczu ligowego.
5. Każda drużyna składa się z trzech graczy (możliwe jest zgłoszenie dwóch graczy rezerwowych).
6 .Drużynę do rozgrywek zgłasza w recepcji Kręgielni „RONDO” kapitan zespołu. Każda drużyna zobowiązana jest do podania swojej nazwy oraz składu.
7. Drużyna zostaje zakwalifikowana po wniesieniu opłaty startowej w wysokości: 1000zł za rundę wiosenną, w terminie do dnia 07.04 2022r. Termin opłaty za rundę jesienną w kwocie 1000 zł określony zostanie we wrześniu 2022r.

II. Zasady rozgrywania rozgrywek ligowych

1. Rozgrywki zostaną podzielone na dwie rundy: I runda – wiosenną oraz II runda – jesienną ( rewanżowa)
2. Rozgrywki zostaną rozegrane systemem zmiennych torów, każdy z każdym ,,mecz i rewanż”.
3. Zawody ligowe będą rozgrywane jeden raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem ustalonym po przyjęciu zgłoszeń.
4. Nie dopuszcza się przekładanie spotkań ligowych.
5. Drużyna która nie stawi się na pojedynek ligowy przegrywa przez walkower, natomiast drużyna przeciwna rozgrywa sama kolejkę ligową z zaliczeniem wyniku 26:0 a wynik punktowy zaliczony będzie do sumy punktów drużyny.
6. Drużyna, która spóźni się na pojedynek ligowy tak, że drużyna przeciwna rozpoczęła już rozgrywanie pierwszej rundy, zobowiązana jest poczekać do końca rozpoczętej rundy i przystąpić do gry od rundy następnej. Za rozegraną grę na którą drużyna się spóźniła otrzymuje 0 punktów.
7. Pojedynek ligowy rozgrywany jest przez trzech zawodników wpisanych do protokołu. Dozwolona jest jedna zmiana gracza, w dowolnym momencie trwania spotkania ligowego.
9. Zawodniczki otrzymują handicap 8 punktów do każdej gry.
10. Jeden pojedynek ligowy to seria trzech gier rozgrywanych równocześnie przez drużyny na sąsiednich torach, systemem zmiennych torów.
11. Przed rozpoczęciem rozgrywek następuje losowanie torów.
12. Przed rozpoczęciem kolejki ligowej ma miejsce rozgrzewka, która trwa 10 minut.
13. Pojedynek ligowy  może zostać rozegrany przez drużynę, która reprezentowana jest przez dwóch zawodników.
14. Zawodnik, w trakcie jednej edycji rozgrywek może reprezentować wyłącznie jeden zespół, w którym rozegrał mecz ligowy. Jeżeli zawodnik zgłoszony przez drużynę jako rezerwowy nie rozegrał meczu ligowego, może wystąpić w drużynie innej niż ta w której był pierwotnie zgłoszony. Przez rozegranie meczu ligowego rozumie się wykonanie choćby jednego rzutu w meczu ligowym.
15. Jeżeli w drużynie wystąpi nieuprawniony zawodnik , zostanie ona ukarana odjęciem punktów uzyskanych przez tego zawodnika w każdej z gier.

III. Klasyfikacje LIGI

1. W ramach ligi wystąpi 12 zespołów trzy osobowych .
2. Zawodnicy rywalizować będą w klasyfikacji zespołowej oraz w klasyfikacjach indywidualnych.
3. W ramach klasyfikacji zespołowej drużyny rywalizują o:

– drużyna, która na koniec rozgrywek zajmie 1. miejsce otrzymuje tytuł Mistrza Ligi puchar .
– drużyna, która na koniec rozgrywek zajmie 2. miejsce otrzymuje tytuł Vice-Mistrza Ligi .
– drużyna, która na koniec rozgrywek zajmie 3. miejsce ..

4. W ramach klasyfikacji indywidualnej zawodnicy rywalizują o:

– najskuteczniejszego zawodnika ligi – o tytule decyduje najwyższa średnia punktów uzyskanych w rozegranych meczach. W klasyfikacji końcowej wezmą udział zawodnicy, którzy rozegrali połowę z zaplanowanych spotkań ligowych. Zwycięzca rywalizacji otrzyma tytuł Najskuteczniejszego Zawodnika Ligi
oraz puchar .
– Puchar SUPER GAME – nagroda, którą wywalczy zdobywca największej liczby punktów w jednej grze ligowej.

V. Punktacja

Pojedynek ligowy punktowany jest w sposób następujący:
• Zwycięstwo w jednej grze – 2 punkty meczowe dla zwycięzcy.

O zwycięstwie w jednej grze decyduje suma wyników uzyskanych przez wszystkich (TRZECH) zawodników drużyny w danej grze.
• Remis w jednej grze – po 1 punkcie meczowym dla obydwu drużyn .
• Drużyna która zdobędzie w całym meczu więcej punktów za zbite kręgle ( TOTAL ) – otrzymuje dodatkowo 2 punkty meczowe.
• W każdej grze punktowane są dodatkowo 2 punktami meczowymi pojedynki indywidualne między zawodnikami w formule każdy z każdym według schematu:

GRA 1   GRA 2   GRA 3

1A-1B   1A-2B   1A-3B*
2A-2B   2A-3B   2A-1B
3A-3B   3A-1B   3A-2B

* 1A–3B – PIERWSZY ZAWODNIK DRUŻYNY „A” GRA PRZECIWKO TRZECIEMU ZAWODNIKOWI DRUŻYNY „B”

• W przypadku remisu zawodnicy otrzymują po 1 punkcie.

O kolejności zawodników w drużynie decydują kapitanowie drużyn podczas wpisywania do protokołu meczowego.

• O zwycięstwie w pojedynku ligowym decyduje suma punktów meczowych zdobytych przez drużynę.

Podczas spotkania można zdobyć maksymalnie 26 punktów.

1. Pojedynek ligowy punktowany jest w sposób następujący:

• Zwycięstwo w jednej grze – 2 punkt meczowy dla zwycięzcy, 0 punktów meczowych dla pokonanego .
• Remis w jednej grze – po 1 punkcie meczowym dla obydwu drużyn .
• Drużyna która zdobędzie w całym meczu więcej punktów za zbite kręgle –otrzymuje dodatkowo 2punkt meczowy.
2. O zwycięstwie w jednej grze decyduje suma wyników uzyskanych przez wszystkich (czterech) zawodników drużyny w danej grze.
3. O zwycięstwie w pojedynku ligowym decyduje suma punktów meczowych zdobytych przez drużynę.

VI. Postanowienia ogólne

1. W przypadku zgłoszenia większej liczby drużyn jak w utworzona zostanie II LIGA, do której włączone zostaną zespoły, które zajęły ostatnie miejsca oraz zespoły zgłoszone po raz pierwszy.
2. Rozgrywki LIGI odbędą się według zasad opisanych w niniejszym regulaminie.
3. Rozgrywki mają charakter amatorski.
4. Wszystkie sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane przez organizatorów.